• SMK - ideali vieta mano tobulėjimui.

  • Čia atvertos durys mūsų kūrybinei laisvei ir saviraiškai.

  • SMK – aukštoji mokykla, įkvepianti naujoms idėjoms ir prasmingiems atradimams.

Smart mokymosi sistema

Svajok Mąstyk Atrask Realizuok Tobulėk

Svajok, nes svajonės įkvepia didiems tikslams

Mąstyk, nes mintys sukuria tikrovę

Atrask, nes ieškojimai atveria galimybes

Realizuok, nes tik veikimas duoda rezultatus

Tobulėk, nes Tu kasdien turi eiti į priekį ir tapti tuo, kuo nori būti