Sveiki atvykę!

Pasaulis keičiasi taip greitai, kad kasdien visi susiduriame su naujais iššūkiais, verčiančiais permąstyti mokymosi ir veiklos būdus. Mes suvokiame, kad aukštasis mokslas irgi turi keistis – tapti įtraukiantis, atviras, interaktyvus, sinergiškas. Todėl siekiame kurti kitokią aukštąją mokyklą, kurioje mokymas integruojamas su asmeninio tobulėjimo, individualaus įsitraukimo ir bendruomeninės atsakomybės ugdymu.

SMK – tai ne tik aukštoji mokykla, tai - draugiška, ambicinga, jaunatiška ir vieninga bendruomenė. Tai erdvė, kurioje bręsta idėjos, kuriamos naujos žinios, formuojasi ilgalaikiai santykiai. Mes siekiame suteikti studentams tokią patirtį, kuri įgalintų juos ne tik įgyti ir panaudoti žinias, bet ir tobulėti visapusiškai, būti atsakingais žmonėmis ir piliečiais. Tiesiog norime būti vieta, į kurią visada norisi sugrįžti. Ir džiaugiamės, kad mums tai pavyksta. Didžiuojamės savo studentų pasiekimais, jų profesinės karjeros laimėjimais ir ištikimybe SMK.

Socialinių mokslų kolegijoje ugdome asmenybes, norinčias kasdien pranokti save ir suvokiančias, kad tai pagrindinis tobulėjimo siekis – nesivaržyti su kitais, bet augti pačiam. Kasdien tapti geresniu, mokančiu ir žinančiu daugiau, gebančiu perduoti žinias kitiems ir prisidedančiu prie šeimos, bendruomenės ir visuomenės gerovės.

Tad jei norite išbandyti naują gyvenimo potyrį ir atverti save naujam tobulėjimo etapui, kviečiu prisijungti prie mūsų bendruomenės. Tikiu, kad kartu galime nuveikti daugiau, bendrai priimti iššūkius ir juos įveikti. Ieškoti prasmių, patirti sėkmes ir mokytis iš klaidų. Padėti vieni kitiems augti ir tobulėti.

SMK Direktorė Gabija Skučaitė

Kolegijos istorija ir dabartis

Socialinių mokslų kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įkurta privačios iniciatyvos pagrindu kaip Nijolės Skučienės kalbų ir verslo vadybos aukštesnioji mokykla, 2001 metais ji tapo aukštąja neuniversitetine mokykla.

Iki pat šių dienų kolegija nuolat augo: prasiplėtė vykdomų studijų programų pasiūla, išaugo studentų ir darbuotojų skaičius, 1999 m. įsteigti filialai Vilniuje ir Telšiuose.

Kolegijoje vykdomos studijos pagal 21 studijų programą socialinių, fizinių, biomedecinos mokslų ir menų studijų srityse. Veikia 6 katedros, kurios rengia kompetentingus specialistus, vykdo mokslinę taikomąją veiklą, konsultuoja verslo įmones.

Kolegijoje įkurti struktūriniai padaliniai – Paslaugų verslui centras, Projektų vadybos centras, Tarptautinių ryšių skyrius, Sumanaus mokymosi centras.

Šiandien Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia nevalstybinė aukštoji mokykla Lietuvoje, užima lyderiaujančias pozicijas nacionaliniuose aukštųjų mokyklų reitinguose. Kolegija kasmet sulaukia didelio stojančiųjų būrio ir lyderiauja pagal populiarumą tarp visų nevalstybinių aukštųjų mokyklų.

Socialinių mokslų kolegija yra aktyvi šalies visuomeninio ir ekonominio gyvenimo dalyvė, įgyvendinusi daugiau kaip 100 įvairių nacionalinių ir tarptautinių projektų, prisidėjusių prie regioninės ir nacionalinės mokslo, kultūros ir socialinės plėtros.

Kolegija išvysčiusi platų bendradarbiavimo tinklą su verslo įmonėmis ir socialiniais partneriais, o tai padeda surasti studentams praktikos vietas ir padėti jiems įsidarbinti. Kolegija yra Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos, Naujos kartos mokslo ir verslo klasterio, Baltijos vadybos plėtros asociacijos, Lietuvos projektų vadybos asociacijos, Lietuvos skaitmeninių kūrybinių industrijų asociacijos „Mediapolis“, Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE), Europos šalių tarptautinio švietimo asociacijos, ENAE (European Network of Adult Educators), UNDP Global Compact, asociacijos „Infobalt“, Lietuvos medicinos turizmo klasterio narė.

2009 metais įregistruotas SMK Studentų klubas, vienijantis kolegijos studentus bendrai veiklai ir prasmingiems darbams. SMK Studentų klubas – jaunimo organizacijų lyderis, kurio veikla ir darbai yra įvertinti Lietuvos mastu. 2012 m. Socialinių mokslų kolegijoje įsteigtas SMK Alumni klubas, kuris vienija visus SMK absolventus.

SMK – tai išskirtinė bendruomenė, kurioje gerbiamas kiekvieno individualumas ir požiūris, puoselėjamos vieningos vertybės bei kuriama demokratinė ir kūrybiška darbo kultūra.

SMK – tai aukštoji mokykla, kurianti ateitį.

Vizija

Savita, Moderni ir Kūrybiška aukštoji mokykla, įkvepianti naujoms idėjoms, prasmingiems atradimams ir nuolatiniam tobulėjimui.

Misija

Atverti ir suteikti žmonėms mokymosi visą gyvenimą galimybes, puoselėti jų intelektines ir kūrybines galias, skatinti saviugdą ir savišvietą, parengti sėkmingai profesinei karjerai ir atsakingam, pilietiškam bei doram gyvenimo keliui. Ši misija įpareigoja mus tarnauti visuomenei aprūpinant ją sumaniu žmogiškuoju kapitalu, gebančiu kurti naujas žinias ir inovacijas ir suvokiančiu atsakingą įsipareigojimą prisidėti prie pažangios, tvarios ir saugios Europos ateities kūrimo.

Skaičiai ir faktai

Studijos vykdomos

Klaipėdoje

ir vilniuje

Studijuoja
2400 studentų

90 tarptautinių
studentų

19 studijų
programų

2 jungtinės
programos

112 tarptautinių 
partnerių 

48 šalių

6500

absolventų

<100 000
vienetų
prenumeruojamų
elektroninių knygų
SMK bibliotekoje
84% kas
5
65% 1000 22
studentų įsidarbina baigę studijas studentAS LIEKA DIRBTI PRAKTIKOS VIETOJE dėstytojų–praktikų, dirbančių perspektyviose verslo įmonėse vietų PRAKTIKAI ATLIKTI savaitės praktiniam mokymui realiose verslo įmonėse

Kodėl SMK?

Populiariausia aukštoji mokykla tarp stojančiųjų iš visų nevalstybinių aukštųjų mokyklų Didžiausia nevalstybinė aukštoji mokykla Lietuvoje SMK veikla akredituota tarptautiniu lygiu maksimaliam laikotarpiui SMK pastatas Vilniuje – moderniausia bazė studijoms Lietuvoje Pirmoji kolegija Lietuvoje, apdovanota Europos Komisijos Diplomo priedėlio etikete

SMK erdvės