?> Dokumentai | smk.lt

SMK dokumentai

SMK Statutas

Ilgalaikė strategija 2030

SMK Strateginis veiklos planas 2021-2025

Kokybės vadovas

Organizacinė struktūra

Pažangos ataskaita

Studijų programos ir vertinimo išvados

Detalesnę informaciją apie Socialinių mokslų kolegijos vykdomų studijų programų vertinimą ir akreditavimą galite rasti čia.

Detalesnę informaciją apie Socialinių mokslų kolegijos veiklos įvertinimą ir akreditavimą galite rasti čia.

Veiklos apžvalga 2021

Veiksmai COVID-19 atveju studentams

SMK veiksmų planas COVID-19 atveju

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

SMK stipendijų skyrimo nuostatai