2020-04-10

Atnaujinta SMK informacija dėl karantino

Lietuvos Respublikos Vyriausybė karantino laikotarpį Lietuvoje pratęsė iki balandžio 27 d. (arba iki atskiro pranešimo).  Todėl SMK  mokymo(si) procesas toliau bus tęsiamas nuotoliniu būdu.

Dėstytojai paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis ir toliau pateiks „SMK Moodle“ aplinkoje. Suplanuoti atsiskaitymai, kontroliniai darbai, savarankiškų darbų pristatymai vyks  „SMK Moodle“ aplinkoje ir kitose elektroninėse platformose.

Dėl mokymosi medžiagos, savarankiško darbo užduočių  su dėstytojais prašome konsultuotis nurodytu laiku „SMK Moodle“ aplinkoje. Konsultacijų ir nuotolinių paskaitų laikai nesikeičia. Juos rasite  www.smk.lt skiltyje „Tvarkaraščiai“.

Primename, jog šiemet Velykų atostogos, kaip ir buvo planuota,  vyks balandžio 13-19 d. Atostogų metu paskaitos nevyks. 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į studijų programų vadovus, studijų skyriaus darbuotojus el. paštu arba telefonu.

Prašome  atidžiai sekti informaciją, kurią nuolat atnaujiname ir siunčiame Jums el. paštu bei talpiname SMK puslapyje.

SMK