2020-03-12

DĖMESIO! INFORMACIJA DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU IR STUDIJOMIS SMK

Informacija nuolatinių (dieninio tvarkaraščio būdo) studijų programų studentams
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu ir nurodymais dėl koronaviruso pandemijos pavojaus, nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. (arba atskiro pranešimo) Socialinių mokslų kolegijoje (SMK) paskaitos ir akademiniai užsiėmimai nevyks. Mokymo(si) procesas nenutrūksta ir nuo kovo 16 d. jis perkeliamas į elektroninę mokymosi aplinką „SMK Moodle“. 
Dėstytojai paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis studentams pateiks e.mokymosi aplinkoje „SMK Moodle“. Suplanuoti atsiskaitymai, kontroliniai, savarankiškų darbų pristatymai ir panašiai neatšaukiami ir jie vyks e.mokymosi aplinkoje „SMK Moodle“. Studentai su dėstytojais dėl mokymosi medžiagos, savarankiško darbo užduočių konsultuojasi dėstytojo paskelbtu laiku  „SMK Moodle“ aplinkoje. Konsultacijų laikai bus paskelbti „SMK Moodle“ ir www.smk.lt skiltyje „Tvarkaraščiai“.
Taip pat informuojame, kad kovo mėn. planuoti renginiai Socialinių mokslų kolegijoje nevyks, jie bus perkeliami (sekite informaciją). Kilus klausimams, prašome kreiptis į studijų programų vadovus bei studijų skyriaus darbuotojus el.paštu arba telefonu. Informacija ištęstinių ir sesijinių studijų programų studentams Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu ir nurodymais dėl koronaviruso pandemijos pavojaus, nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. (arba atskiro pranešimo) Socialinių mokslų kolegijoje (SMK) paskaitos, akademiniai užsiėmimai ir planuoti renginiai nevyks.
Kovo mėn. ištęstinių ir sesijinių studijų programų studentams paskaitų savaitės perkeliamos į balandžio ir gegužės mėn. Atnaujintas ištęstinių ir sesijinių paskaitų savaičių grafikas bus skelbiamas SMK Moodle aplinkoje ir www.smk.lt skiltyje „Tvarkaraščiai“. Kilus klausimams, prašome kreiptis į studijų programų vadovus bei studijų skyriaus darbuotojus el.paštu arba telefonu.