2020-09-07

Informacija pirmakursiams

Hey pirmakursi,

Sveikiname Tave įstojus ir prisijungus prie SMK bendruomenės!

SVARBU ŽINOTI:

 1. 2020-2021 mokslo metų studijų grafiką rasite kolegijos tinklapyje smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Moodle).
 2. Paskaitų tvarkaraščius rasite kolegijos tinklapyje smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Tvarkaraščiai). Paskaitos I kurso nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) studentams prasidės rugsėjo 14 dieną.
 3. I kurso nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) studentams pirmoji savaitė (rugsėjo 14-18 d.) bus įvadinė savaitė, kurios metu vyks susitikimai su studijų programų vadovais, kviestiniais svečiais, vyks grupinės team buildingo veiklos, pristatoma studijuojama programa, studijų procesas, finansinė parama studentams, mokymosi aplinka Moodle, Erasmus galimybės, SMK informaciniai ištekliai ir kitos įdomios veiklos. I kurso nuolatinių studijų (dieninio tvarkaraščio būdo) Įvadinės savaitės paskaitų ir užsiėmimų grafikas bus paskelbtas smk.lt.
 4. Sesijinių studijų studentams paskaitos vyks pagal patvirtintą paskaitų savaičių grafiką, kurį rasite patalpintą kolegijos tinklapyje www.smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Moodle - Ištęstinių, sesijinių studijų paskaitų savaitės), paskaitų tvarkaraščius rasite smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (Tvarkaraščiai).
 5. Primename, kad sesijinio tvarkaraščio būdo studentams studijos organizuojamos sesijomis. Paskaitos vyksta per mokslo metus po vieną savaitę kiekvieną mėnesį darbo dienomis: pirmadieniais-penktadieniais vakarais (orientacinis laikas nuo 16.30 val. iki 20.30 val.) ir tos savaitės šeštadienį (orientacinis laikas nuo 9.00 val. iki 16.00 val.). Atskiruose padaliniuose paskaitų laikas gali nežymiai skirtis.
 6. Studijos SMK patalpose bus organizuojamos vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“.
 7. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje paskaitos gali būti organizuojamos mišriu būdu: dalis paskaitų vyks kolegijoje “gyvai” (praktiniai užsiėmimai, seminarai), kita dalis paskaitų vyks nuotoliniu būdu SMK e.mokymosi aplinkoje MOODLE, taip pat naudojant vaizdo konferencijų įrankį “Google Meet” ar kitas nuotolinio mokymosi aplinkas suderintas su Studijų programos vadovu.
 8. Informaciją apie studijas Socialinių mokslų kolegijoje rasite interneto puslapio (smk.lt ) skiltyje „Mano SMK“. Iki studijų pradžios privalote susipažinti su kolegijos teisės aktais, reglamentuojančiais studijų proceso organizavimą ir sekti šių teisės aktų pakeitimus ( www.smk.lt , Studijas reglamentuojantys dokumentai).
 9. SMK studentui suteikiama kolegijos elektroninio pašto dėžutė ir autorizuota prieiga prie kolegijos studijų informacinės sistemos ir studijų išteklių. SMK studentų elektroninio pašto dėžutės, prisijungimas piee e.mokymosi aplinkos MOODLE bei studijų akademinės duomenų bazės Unimetis bus sukurti iki rugsėjo 14 dienos.
 10. Visą studijų Kolegijoje laikotarpį su studijų procesu susijusi informacija Studentui bus siunčiama tik į Kolegijos Studentui suteiktą el. pašto dėžutę.
 11. Priimtiems į SMK studentams išduodamas Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) arba tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC). Daugiau informacijos rasite puslapiuose: lsp.lt arba www.isic.lt
 12. Svarbu nepavėluoti sumokėti įmokos už studijas iki kiekvieno einamojo semestro pradžios. Už 2020-2021 m.m. rudens semestro studijas įmoka turi būti atlikta iki rugsėjo 14 dienos. Įmokos už studijas mokamos pervedant lėšas į kolegijos sąskaitas bankuose, kurios nurodytos Studijų sutarties 1.1 dalyje. Jei studentas neįvykdo finansinių įsipareigojimų per pirmąjį einamojo semestro mėnesį, Kolegija turi teisę perduoti studento skolos išieškojimą tretiesiems asmenims.
 13. Studentas privalo nedelsiant raštu informuoti kolegijos Studijų skyrių apie pasikeitusią kontaktinę informaciją arba kitais svarbiais studijų klausimais.
 14. Pažymas studentai užsako elektroniniu būdu. Pažymų užsakymo formą rasite smk.lt skiltyje „Mano SMK“ (E-mokymosi aplinka "Moodle", Pažymų užsakymas).

Informaciją studijų klausimais teikia studijų skyriaus darbuotojai:

SMK Klaipėdoje

Nemuno g. 2, Klaipėda
Tel. nr. +370 601 74830
Tel.nr. +370 615 30899
El. p. neringa.gulbinaite@smk.lt

SMK Kaune

Verslo Parkas AUŠRA
Vytauto pr. 23, Kaunas
Tel. nr. +370 604 73638
El. p. vidmante.stoniene@smk.lt

SMK Vilniuje

Kalvarijų g. 137E, Vilnius
Tel.nr. +370 601 78537
Tel. nr. +370 604 73 280
El. p. agne.ekinci@smk.lt