2022-01-13

SMK pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės departamentu

Trečiadienį, sausio 12-ąją, Socialinių mokslų kolegija (SMK) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės departamentu.


Sutartis pasirašyta siekiant tobulinti Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programos specialistų parengimą atveriant daugiau bendradarbiavimo galimybių su Muitinės departamentu.

SMK ruošiant Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programos specialistus, Muitinės departamentas nuo šiol prisidės prie jų kompetencijos gerinimo, suteikdamas jiems galimybę atlikti praktiką, taip pat vykdyti bendrus projektus, bendrauti įvairiuose renginiuose ar konferencijose.

Muitinė – unikali valstybės institucija, kurioje yra daug įvairių darbo sričių, todėl tikimės, kad Socialinių mokslų kolegijos studentai atras savo vietą nekasdieniškoje ir įdomioje muitinės veikloje. Juolab, kad SMK taiko inovatyvų mokslo modelį derinant praktinių ir teorinių žinių suteikimą su asmenybės raida bei saviugda. Manau, kad toks bendradarbiavimas padės skatinti generuoti idėjas ir mąstyti kitaip, valstybiškai sakė Lietuvos muitinės vadovas Darius Žvironas.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi siekiama, kad SMK studijuojantys Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programos studentai turėtų galimybę iš arčiau susipažinti su valstybės tarnautojų pareigomis, iššūkiais, kasdienybe, įgautų praktinės patirties muitinėje bei norintys – ateityje pretenduotų užimti darbo vietas Muitinės departamente.

SMK direktorė Viktorija Palubinskienė ir Lietuvos muitinės vadovas Darius Žvironas