?> SMK priėmimas 2021
2021-08-01

SMK priėmimas 2021

Nuo birželio 1 d. stojantieji gali teikti prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose per LAMA BPO informacinę sistemą (lamabpo.lt). Stojantieji prašymus studijuoti galės pildyti ir koreguoti LAMA BPO informacinėje sistemoje iki rugpjūčio 5 d. 12 val.

Šiuo metu siūlome 18 studijų programų:

Bendrasis priėmimas lamabpo.lt

Pagrindinės LAMA BPO priėmimo datos:

  • LAMA BPO prašymų teikimas pagrindinio priėmimo metu 2021-06-01 – 2021-08-05 12 val., kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-09 iki 12 val., sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2021-08-10 – 2021-08-12 iki 15 val. (el.sutarčių sudarymas nuo 2021-08-09 15 val. iki 2021-08-12 15 val.).
  • LAMA BPO stojamųjų egzaminų sesija stojant į menų studijų krypčių grupių programas vyks 2021-06-14 – 2021-08-02 tvarkaraštyje nurodytose datomis .
  • LAMA BPO papildomo priėmimo prašymų teikimas 2021-08-13 - 2021-08-16, kvietimo studijuoti paskelbimas 2021-08-20 iki 12 val., sutarčių pasirašymas 2021-08-21 - 2021-08-23 (el.sutarčių sudarymas nuo 2021-08-20 15 val. iki 2021-08-23

Atskirasis priėmimas

Stojantieji į SMK stojimo dokumentus gali pateikti tiesiogiai SMK Atskirojo priėmimo būdu į mokamas studijų vietas. Prašymus galite pildyti SMK priėmimo sistemoje.

Jei esi įgijęs brandos atestatą ir atlikęs SMK motyvacijos vertinimo pokalbį, tai stojimo rezultatus sužinosi per 5 d.d. nuo visų reikalingų stojimo dokumentų pateikimo dienos.

Jei brandos atestatą įgysi 2021 m. liepos mėn., stojimo dokumentus taip pat gali pateikti SMK atskiruoju priėmimu, atlikti motyvacijos vertinimą bei gauti sąlyginį kvietimą studijuoti SMK.

SMK siūlomos studijų programos.

Sąlyginė studijų sutartis

SMK priėmimo komisija, įvertinusi Tavo pateiktus mokymosi rezultatus bei motyvaciją, gali Tave pakviesti pasirašyti sąlyginę studijų sutartį, kuri Tau užtikrins studijų vietą SMK. Sąlyginę studijų sutartį pasirašyti galima stojant į SMK Atskiruoju (tiesioginiu) priėmimo būdu.

Kokius veiksmus turi atlikti?

  • Pateikti stojimo prašymą SMK priėmimo sistemoje.
  • Kartu su stojimo prašymu SMK priėmimo sistemoje turi pateikti šiuos dokumentus:

- asmens tapatybės kortelę arba paso kopiją,
- mokomųjų dalykų semestrų įvertinimų (pažymių) užpildytą formą,
- stojamosios registracijos (50 Eur) įmokos kvito kopiją,
Užsiregistruoti motyvaciniam pokalbiui.

Pasirašius sąlyginę studijų sutartį, svarbu nepamiršti pristatyti brandos atestatą iki 2021 m. rugpjūčio 6 dienos bei tenkinti minimalius stojimo reikalavimus, t.y. reikia būti išlaikius ne mažiau kaip 1 valstybinį brandos egzaminą ir konkursinis balas negali būti žemesnis nei minimalus (slenkstinis) balas, numatytas SMK priėmimo taisyklėse.

Konsultacija

Jei nežinote, kurią studijų programą pasirinkti, kviečiame registruotis į nuotolinę konsultaciją. Jos metu atsakysime į visus rūpimus klausimus, papasakosime plačiau apie SMK gyvenimą, studijų procesą, finansavimo sąlygas, padėsime pasirinkti tinkamiausią studijų programą. Konsultacijos vyksta suderintu laiku ir Jums patogiu būdu.

Konsultacijai registruokis.

Motyvacinis

Stojantiesiems į SMK taikomas papildomas motyvacijos studijuoti įvertinimas. Motyvacijos vertinimas yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas stojantiesiems gauti papildomus balus. Gautas motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas bus įskaičiuojamas į konkursinio balo sandarą. Galimas maksimalus balas už motyvaciją – 2 balai.
Motyvacijos vertinimą rekomenduojame atlikti visiems stojantiesiems, tačiau motyvacijos vertinimas tampa privalomu tiems stojantiesiems, kurių konkursinis balas mažesnis nei 4,3 balo. Gautą motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimą stojantysis taip pat galės pažymėti (įkelti) LAMA BPO sistemoje iki prašymų priimti studijuoti registravimo termino pabaigos. Asmenys, kurie dalyvauja Bendrajame priėmime (LAMA BPO), motyvacijos vertinimą turi atlikti ir atžymėti LAMA BPO priėmimo sistemoje iki LAMA BPO prašymų studijuoti pateikimo termino pabaigos.

Užsiregistruokite SMK motyvacijos vertinimui (motyvaciniam pokalbiui) pildydamas registracijos anketą.