2023-05-15

SMK pristato naujas studijų programas: tiems, kurie nestovi vietoje!

Palaikyk pasaulio tempą – studijuok tai, kas keičia dabartį ir kuria ateitį! SMK Aukštoji mokykla 2023 metais siūlo ne tik Sąmoningai Mokytis Kartu, bet ir rinktis tokias studijų programas, kurios labiausiai atitinka pasaulio vystymosi tempus ir tendencijas. Nuo šių metų rudens semestro studentus šalia kitų 18-kos pasitiks dar 3 naujos ir perspektyvios studijų programos – Tvarus verslas ir žaliosios technologijos, Ateities verslas ir inovacijos bei Verslo kūrimas ir valdymas.

Verslo kūrimas ir valdymas

Būk kaip kapitonas savo laive – kurk ir valdyk savo verslą!  

Verslo kūrimo ir valdymo studijos padės Tau realizuoti savo verslo idėjas ir jas paversti sėkminga verslininko karjera.  O gal nori kurti savo start-up’ą ir svajoji jį paversti unicorn’u? Tuomet Verslo kūrimo ir valdymo studijos Tau padės nutiesti kelią į savo verslumo potencialo realizaciją.

Kokių praktinių ir teorinių žinių pasisemsi šių studijų metų:

 • Gebėsi identifikuoti inovacijų poreikį ir diegimo galimybes specifinėse verslo įmonės srityse, generuojant naujas verslo idėjas ir koncepcijas, naudojant kūrybiškumo metodus.
 • Gebėsi koordinuoti inovacijų diegimo procesą versle, vertinat iškylančias rizikas ir užtikrinant įmonės veiklos efektyvumą bei konkurencinį pranašumą;
 • Gebėsi įgyvendinti ir valdyti inovatyvių produktų, paslaugų kūrimo projektus, užtikrinant jų įgyvendinimo kokybę;
 • Gebėsi diegti inovacijas, inovatyvius produktus, paslaugas, siekiant užsibrėžtų įmonės tikslų;
 • Gebėsi inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvių prekių pardavimo procesus, atsižvelgiant į kintančius rinkos ir

vartotojų poreikius ir taikant efektyvias komunikacijos strategijas;

 • Gebėsi pritraukti verslo finansavimo šaltinius, ieškoti naujų rinkų ir verslo partnerių, taikant socialiai atsakingo verslo principus.

Daugiau informacijos apie studijų programą

REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI

Tvarus verslas ir žaliosios technologijos

Esi pasiruošęs keisti pasaulį? Studijuok Tvarų verslą ir žaliąsias technologijas – imkis atsakomybės už planetos ateitį!

Pasaulio verslo aplinka sparčiai kinta. Klimato kaitos problemos, aplinkosauginė krizė, vartojimo ekonomika reikalauja imtis atsakomybės už šių problemų sprendimą. Todėl nauja SMK Aukštosios mokyklos studijų programa skirta spręsti globalias problemas, bet tuo pačiu išmokyti tai daryti lokaliu mastu, imantis konkrečių atsakingo elgesio veiksmų įmonėse bei bendruomenėse. Žaliosios technologijos gali padėti apsaugoti aplinką, sumažinti teršalų emisiją ir pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Tvarus verslas gali padėti kurti ekonomiškai tvarią ir atsakingą verslo kultūrą, kuri prisideda prie bendrosios gerovės.

Šios studijos skirtos tiems, kurie siekia tapti atsakingais ir etiškais verslo lyderiais, norinčiais prisidėti prie tvarios ir ekologiškos ekonomikos plėtros. Be to, studijų programa gali būti patraukli studentams, kurie siekia studijuoti ir dirbti tarptautinėje aplinkoje arba bendruomenėse, siekiančiose tvarumo principų įgyvendinimo. Programa taip pat gali būti vertinga tiems, kurie nori pradėti savo verslą ir siekti tvarumo principų įgyvendinimo savo veikloje. 

Kodėl studijuoti Tvarų verslą ir žaliąsias technologijas yra svarbu:

 1. Pasaulinis atšilimas ir klimato kaita yra vienos iš didžiausių planetos problemų, kurių sprendimui reikalingi nauji verslo modeliai ir praktikos, todėl tvarus verslas ir žaliosios technologijos yra atsakas šių problemų sprendimui. 
 2. Tvarus verslas ir žaliosios technologijos yra susijusios su tvaria gamyba ir atsinaujinančių išteklių naudojimu. Vienas iš pagrindinių tvarios gamybos principų yra išteklių efektyvumas, kuris apima produkto gyvavimo ciklo valdymą, atliekų mažinimą ir antrinio naudojimo procesų skatinimą. Tai yra svarbu siekiant išsaugoti mūsų planetos išteklius ir užtikrinti tvarų gyvenimo būdą.
 3. Tvarus verslas ir žaliosios technologijos taip pat susijusios su socialine atsakomybe ir bendruomeniškumu. 
 4. Tvarus verslas yra pagrįstas tvarumo koncepcijomis, kurios yra reikalingos norint užtikrinti ilgalaikę verslo sėkmę ir kurti geresnę ateitį visiems. 
 5. Tvarus verslas prisideda prie Pasaulinių tvarios plėtros tikslų įgyvendinimo ir padeda spręsti svarbias planetai ir žmonijai aplinkosaugines, socialines bei ekonomines problemas.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI 

Ateities verslas ir inovacijos

Perženk ribas ir kurk naujos kartos verslą – rinkis Ateities verslo ir inovacijų studijų programą!

Ateities verslo ir inovacijų programa skirta naujos kartos verslo lyderiams, norintiems kurti verslą, peržengiantį tradicines ribas. Ši nauja ir perspektyvi studijų programa, parengta atsižvelgiant į tai, kaip technologijos ir inovacijos sparčiai keičia verslo aplinką ir pobūdį. 

Ateities verslas yra orientuotas į šiuolaikines pasaulio vystymosi tendencijas ir technologijas, siekiant kurti inovacijas, kurios keičia tradicinius verslo organizavimo būdus ir principus. Toks verslas yra linkęs naudoti naujas technologijas, kurti naujus produktus ir paslaugas, kurie sprendžia įvairius socialinius ir aplinkos iššūkius bei prisideda prie darnios ekonominės ir socialinės plėtros.

Programos privalumai:

 1. Inovacijų kūrimo ir verslo praktikų kryptys. Programa yra orientuota į mokymą kurti inovacijas ir taikyti naujas technologijas verslo praktikose. Tai suteikia studentams reikiamų žinių ir įgūdžių, kurie padeda kuriant naujas ir perspektyvias verslo idėjas.
 2. Praktinė patirtis. Programoje numatyta praktinių užsiėmimų, projektų ir stažuočių, kurios leidžia studentams tiesiogiai susipažinti su verslo inovacijų kūrimu ir įgyti praktinių įgūdžių.
 3. Karjeros galimybės. Inovacijų ir technologijų kūrimo sritys yra sparčiai augančios, todėl studijas baigę specialistai turės reikiamų žinių ir įgūdžių, kad galėtų būti sėkmingi šiose srityse.
 4. Tarptautinis požiūris. Programa gali būti pristatoma kaip tarptautinė, kuri studentams suteikia galimybę susipažinti su verslo praktikomis ir inovacijų kūrimo strategijomis įvairiose šalyse, kurios skirtingai vertina ir taiko verslo inovacijas.
 5. Tarpdiscipliniškumas. Programa apima įvairias temas, pradedant nuo technologijų ir inovacijų kūrimo ir baigiant tvaraus verslo ir socialinės atsakomybės klausimais. Tai suteikia studentams įvairių žinių ir įgūdžių, kurie leidžia jiems būti universaliais ir kurti sėkmingą karjerą įvairiose srityse.

Daugiau informacijos apie studijų programą

  REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI 

 Čia studijuoti GERA!
#smklife