2021-08-05

Studijos SMK

SMK - erdvė Tau tapti superherojumi!

Kodėl SMK?

Tai išskirtinė kūrybiškų ir laisvai mąstančių žmonių bendruomenė, kurioje bręsta idėjos, kuriamos naujos žinios, formuojasi ilgalaikiai santykiai. Kolegijoje vystomas alternatyvus mokslo modelis, derinantis praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei saviugda. Nekasdieniškos, įdomios, išsiskiriančios studijos kuria modernų požiūrį ne tik į mokslą, bet ir pačią studijų aplinką, o stipri vertybių platforma padeda sukurti unikalų asmenybės identitetą, kuris skatina generuoti idėjas ir mąstyti kitaip, nepaisant tradicinių ribų.

Apie SMK 

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. SMK yra įsikūrusi trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šiuo metu kolegijoje studijuoja virš 4500 studentų, 

Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse:

Dėstytojai ir dėstymo metodai

SMK studijos grindžiamos mokymu per patirtį. Mes sudarome sąlygas ir galimybes, kad SMK studentai maksimaliai aktyviai dalyvautų savo mokymosi procese ir imtųsi aktualių, visuomenei reikšmingų problemų ar iniciatyvų kūrimo bei įgyvendinimo. SMK studijos paremtos patirtinio mokymosi metodika, kurioje dėstytojas ir studentas aiškiai dalinasi atsakomybe dėl mokymo turinio, studentai paskaitose yra ne pasyvūs klausytojai, o veržlūs kūrėjai. Šios metodikos pagrindu susidaro galimybės dėstytojui ir studentui pereiti į kolegišką santykį, kuomet studijas pasirinkę studentai iš dėstytojų gauna nuolatinį ir savalaikį grįžtamąjį ryšį, palaikymą ir paramą, mentorystę.

SMK šiuo metu dirba net apie 280 dėstytojų, iš jų dėstytojų-praktikų daugiau kaip 90 proc. visuose miestuose. 

Kaip vyksta priėmimas?

Bendrasis priėmimas lamabpo.lt

LAMA BPO prašymų teikimas pagrindinio priėmimo metu vyksta birželio-rugpjūčio mėnesių laikotarpyje.

LAMA BPO stojamųjų egzaminų sesija stojant į menų studijų krypčių grupių programas vykdoma birželio-rugpjūčio mėnesių laikotarpyje tvarkaraštyje nurodomomis datomis.

Atskirasis priėmimas

Stojantieji į SMK stojimo dokumentus gali pateikti tiesiogiai SMK Atskirojo priėmimo būdu į mokamas studijų vietas. Prašymus galite pildyti SMK priėmimo sistemoje.

Sąlyginė studijų sutartis

SMK priėmimo komisija, įvertinusi Tavo pateiktus mokymosi rezultatus bei motyvaciją, gali Tave pakviesti pasirašyti sąlyginę studijų sutartį, kuri Tau užtikrins studijų vietą SMK. Sąlyginę studijų sutartį pasirašyti galima stojant į SMK Atskiruoju (tiesioginiu) priėmimo būdu.

Kokius veiksmus turi atlikti?

  • Pateikti stojimo prašymą SMK priėmimo sistemoje.

  • Kartu su stojimo prašymu SMK priėmimo sistemoje turi pateikti šiuos dokumentus:

- asmens tapatybės kortelę arba paso kopiją,

- mokomųjų dalykų semestrų įvertinimų (pažymių) užpildytą formą,

- stojamosios registracijos (50 Eur) įmokos kvito kopiją.

Pasirašius sąlyginę studijų sutartį, svarbu nepamiršti pristatyti brandos atestatą iki nurodytos datos bei tenkinti minimalius stojimo reikalavimus, t.y. reikia būti išlaikius ne mažiau kaip 1 valstybinį brandos egzaminą ir konkursinis balas negali būti žemesnis nei minimalus (slenkstinis) balas, numatytas SMK priėmimo taisyklėse.

Konsultacija dėl studijų SMK

Jei nežinote, kurią studijų programą pasirinkti, kviečiame registruotis į nuotolinę konsultaciją. Jos metu atsakysime į visus rūpimus klausimus, papasakosime plačiau apie SMK gyvenimą, studijų procesą, finansavimo sąlygas, padėsime pasirinkti tinkamiausią studijų programą. Konsultacijos vyksta suderintu laiku ir Jums patogiu būdu.

REGISTRACIJA KONSULTACIJAI

Motyvacinis pokalbis

Stojantiesiems į SMK taikomas papildomas motyvacijos studijuoti įvertinimas. Motyvacijos vertinimas yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas stojantiesiems gauti papildomus balus. Gautas motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas bus įskaičiuojamas į konkursinio balo sandarą. Galimas maksimalus balas už motyvaciją – 2 balai.

Motyvacijos vertinimą rekomenduojame atlikti visiems stojantiesiems, tačiau motyvacijos vertinimas tampa privalomu tiems stojantiesiems, kurių konkursinis balas mažesnis nei 4,3 balo. Gautą motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimą stojantysis taip pat galės pažymėti (įkelti) LAMA BPO sistemoje iki prašymų priimti studijuoti registravimo termino pabaigos. Asmenys, kurie dalyvauja Bendrajame priėmime (LAMA BPO), motyvacijos vertinimą turi atlikti ir atžymėti LAMA BPO priėmimo sistemoje iki LAMA BPO prašymų studijuoti pateikimo termino pabaigos.

Užsiregistruokite SMK motyvacijos vertinimui (motyvaciniam pokalbiui) pildydamas registracijos anketą.

REGISTRACIJA MOTYVACINIAM POKALBIUIKlausk studento

Nori studijuoti SMK, bet vis dar iškyla klausimų?  Nieko nelauk ir klausk studento!

Į jūsų klausimus pasiruošę atsakyti įvairių studijų pramogų studentai. 

Studentų atsiliepimus apie SMK ir jų kontaktus rasi skiltyje Klausk studento.