2022-03-18

Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Future creators"

Kviečiame į 2 tarptautinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją Future creators", kuri vyks 2022 m. gegužės 18 d.

KONFERENCIJOS TIKSLAS – pristatyti ir aptarti galimas ateities produktų ar procesų, aktualių bet kuriai visuomenės gyvenimo sričiai, idėjas.

Įvairių studijų ir mokslo krypčių jaunieji mokslininkai kviečiami dalytis taikomųjų tyrimų rezultatais, idėjomis ir vizijomis, kaip rasti ateities kūrybinius sprendimus, aktualius šiuolaikiniam pasauliui įvairiose srityse.

Taikomieji tyrimai gali būti atliekami individualiai arba komandoje su dėstytojais ar kitų organizacijų atstovais.

Konferencijos pagrindu parengti reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslo žurnale Verslo ir teisės aktualijos, 2022 m. Nr. 1. Žurnalas indeksuotas EBSCO PUBLISHING duomenų bazėje. 

Sveikatos srities moksliniai straipsniai gali būti publikuojami recenzuojamame mokslo žurnale „Mokslas ir edukaciniai procesai“, indeksuotame EBSCO PUBLISHING duomenų bazėje. 


KONFERENCIJOS TEMATIKA:

  •     Skaitmeninė žiniasklaida, komunikacija ir naujosios medijos;
  •     Sveikatos technologijos, sveikatos priežiūros valdymas ir gyvenimo kokybė;
  •     Kultūrinė ekonomika, kūrybinės ir pramogų industrijos, turizmas;
  •     Darnus vystymasis ir technologijos;
  •     Žinių valdymas ir valdymo technologijos;
  •     Aviacijos vadyba;
  •     Kitos panašios sritys.

 

KONFERENCIJOS BŪDAS: virtualus (nuotolinis)

REIKALAVIMAI PUBLIKACIJOMS:

Straipsnis turi būti parengtas anglų arba lietuvių kalba. 

Daugiau apie reikalavimus straipsniams (t. y. šablonui) rasite čia.

Šie reikalavimai tinka moksliniams žurnalams – „Verslo ir teisės aktualijos“ ir „Mokslas ir edukaciniai procesai“. 

REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS ŽODINIAMS PRANEŠIMAMS:

Pristatymo trukmė neturi viršyti 10 minučių

Konferencijos kalbos – anglų ir lietuvių. 

Pranešimų metu pristatomas tyrimo aktualumas, tyrimo tikslas, tyrimo metodai, tyrimo duomenys ir rezultatai, tyrimo išvados.

 

SVARBIOS DATOS / TERMINAI:

Registracija į konferenciją iki 2022-04-25

REGISTRACIJA

Straipsnių pateikimas: iki 2022-05-06

Straipsnius galima siųsti adresu: conference@smk.lt

Straipsnių recenzavimas planuojamas iki 2022-05-23.

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIUS: 

Socialinių mokslų kolegija (SMK)

KONFERENCIJOS PARTNERAI: 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)

EUMMAS Academic Consortium

Būtume dėkingi, jei šiuo kvietimu pasidalintumėte su savo kolegomis ir partneriais.

Konferencijos organizatoriai