Katedros

Katedros yra kolegijos struktūriniai padaliniai. Katedrų paskirtis – plėtoti atitinkamų mokslo sričių ir krypčių (šakų) mokslinius tyrimus, rengti kompetentingus specialistus, vykdyti mokslinę taikomąją veiklą.

 • Verslo ir teisės katedra

  Vedėja

  Jūratė Paulauskienė

  Nemuno g. 2, LT-91199, 304 kab.

  +370 46 39 73 82

  Vykdomos studijų programos:

  • Teisė
  • Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 
 • Informacinių technologijų katedra

  Vedėja

  Laima Vilbutienė

  Nemuno g. 2, LT-91199, 310 kab.

  +370 46 433 474

  Vykdomos studijų programos:

  • Programavimas ir multimedija
  • Kompiuteriniai žaidimai ir animacija
 • Komunikacijos ir kūrybos katedra

  Vedėja

  Giedrė Vaičekauskienė

  Nemuno g. 2, LT-91199, 310 kab.

  +370 46 433 474

  Vykdomos studijų programos:

  • Kūrybos ir pramogų industrijos
  • Skaitmeninė komunikacija
 • Turizmo ir rinkodaros katedra

  Vedėja

  Jurgita Virbalė

  Nemuno g. 2, LT-91199, 311 kab.

  +370 46 433 455

  Vykdomos studijų programos:

  • Marketingas ir reklamos kūrimas
  • Turizmas ir viešbučiai
  • Tarptautinis verslas ir komunikacija
  • Transporto ir logistikos verslas
  • Mados ir stiliaus vadyba 
  • Sveikatingumo ir poilsio industrijos
  • Bankininkystė ir investicijų valdymas
 • Estetinės kosmetologijos katedra

  Vedėja

  Laura Preikšaitienė

  Tilžės g. 52, LT-91110, 201 kab.

  +370 46 433407

  Vykdoma studijų programa:
  • Estetinė kosmetologija
 • Verslo ir teisės katedra

  Vedėja

  Akvilė Alauskaitė

  Kalvarijų g. 137E, 217 kab.

  +370 5 2409707

  Vykdomos studijų programos:

  • Teisė
  • Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika
 • Informacinių technologijų katedra

  Vedėja

  Neringa Balvočiūtė

  Kalvarijų g. 137E, 216 kab.

  +370 5 2504840

  Vykdomos studijų programos:

  • Programavimas ir multimedija
  • Kompiuteriniai žaidimai ir animacija
 • Komunikacijos ir kūrybos katedra

  Vedėjas

  Raimondas Paškevičius

  Kalvarijų g. 137E, 213 kab.

  +370 5 2 504 822

  Vykdomos studijų programos:

  • Video kūryba ir medijos
  • Kūrybos ir pramogų industrijos
  • Skaitmeninė komunikacija
 • Sveikatingumo ir logistikos katedra

  Vedėja

  Jūratė Sereikienė

  Kalvarijų g. 137E, 213 kab.

  +370 5 2 504 867

  Vykdomos studijų programos:

  • Sveikatingumo ir poilsio industrijos 
  • Transporto ir logistikos verslas
  • Bankininkystė ir investicijų valdymas
  • Finansų apskaita
  • Restoranų ir kavinių vadyba
 • Turizmo ir rinkodaros katedra

  Vedėja

  Jūratė Sereikienė

  Kalvarijų g. 137E, 213 kab.

  +370 5 2 504 867

  Vykdomos studijų programos:

  • Marketingas ir reklamos kūrimas 
  • Turizmas ir viešbučiai
  • Tarptautinis verslas ir komunikacija 
  • Tarptautinis marketingas ir ženklodara
  • Technologijų ir inovacijų valdymas
  • Mados ir stiliaus vadyba
  • Tarptautinis verslas
 • Estetinės kosmetologijos katedra

  Vedėja

  Sabina Repčenkienė

  Kalvarijų g. 137E, 104 kab.

  +370 5 2504869

   

  Vykdomos studijų programos:

  • Estetinė kosmetologija

Karjeros centras

Karjeros centras – SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos  konsultacijas,  padeda  moksleiviams  priimti savarankiškus,  su  studijomis  susijusius sprendimus,  studentams  -  sėkmingai  integruotis  į  studijų  procesą  ir  darbo  rinką,  koordinuoja Alumni  klubo  veiklą  ir  vykdo  absolventų  stebėseną, bendrauja  su  socialiniais  partneriais  bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus
ir paskaitas. 

Studentams

 • Mokymai karjeros valdymo tematika;
 • Individualios konsultacijos aktualiais karjeros planavimo klausimais; 
 • Pagalba nusistatant stipriąsias ir tobulintinas asmenybės puses, reikalingas pasirinktai karjerai;
 • Pagalba sudarant karjeros planą, rengiant Gyvenimo aprašymą, darbo paieškos dokumentus;
 • Informacija apie laisvas darbo ir praktikos vietas;
 • Patikimi testai padėsiantys pasirinkti tinkamą darbą;
 • Informacija apie darbo rinkos tendencijas.

Moksleiviams

 • SMK studijų programų pristatymai Jūsų mokykloje;
 • Individualios konsultacijos studijų programos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais; 
 • Patikimi testai padėsiantys pasirinkti tinkančią profesiją.

Absolventams

 • SMK  Alumni  klubas  (vienija  SMK  baigusius  bendraminčius  bendravimui,  pramogoms  ir didiems darbams);
 • Informacija apie laisvas darbo vietas (www.tavokarjera.lt, Facebook Alumni klubo profilis);
 • Kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, seminarai;
 • Pramoginiai renginiai Absolventų klubo nariams, narių susitikimai;
 • Individualios  konsultacijos  darbo  paieškos,  įsidarbinimo,  adaptavimosi  naujoje  darbovietėje klausimais;
 • Darbo pasiūlymai;
 • Galimybė dalintis su SMK studentais savo sėkmės istorijomis, gyvenimiška patirtimi;
 • Galimybė globoti SMK studentus; 
 • SMK  absolventų  stipendijų  fondas  (absolventai  gali įsteigti  stipendiją  studentams  už  gerus studijų rezultatus, kūrybinių laimėjimus, aktyvumą ir kt.

Verslui

 • Socialinio bendradarbiavimo galimybė;
 • Nemokamas darbo/praktikos vietų pasiūlymų viešinimas SMK studentams/absolventams;
 • Individualūs įmonių susitikimai su SMK studentais, absolventais, Karjeros centro specialistais;
 • Personalo atrankos paslaugos, darbuotojo tinkamumo darbo vietai vertinimas;
 • Galimybė  inicijuoti  atviras  paskaitas  studentams,  su  jaunąją  karta  pasidalinti  savo  sėkmės istorija;
 • „Atvirų durų diena“ Jūsų įmonėje;
 • Vardinių įmonės stipendijų geriausiems studentams skyrimas;
 • Tikslinis studijų finansavimas;
 • Dalyvavimas SMK „Talentų programoje“;
 • Padedame sudaryti kvalifikacijos kėlimo planus Jūsų darbuotojams;
 • Atliekame organizacijos darbuotojų motyvacijos, lūkesčių, adaptacijos ir kt. tyrimus;
 • Jūsų įmonės pavadinimo, logotipo viešinimas kolegijoje ir internete;
 • Galimybė kolegijos patalpose įrengti savo įmonės vardo auditoriją;
 • Siūlome  priimti  mūsų  studentus  į  praktikas  Jūsų  įmonėje,  tai  galimybė  atsirinkti  geriausius studentus įdarbinimui.

Karjeros centras
karjera@smk.lt

 

Tarptautinių ryšių skyrius

Pasaulis tampa atvira erdve keistis žiniomis, keliauti, mokytis, pažinti kitas šalis ir kultūras, todėl SMK visada atvira – tautybėms, kultūroms, naujiems požiūriams, žinių mainams globalioje erdvėje.

Siekiame būti įvairiatautė, daugiakultūrinė bendruomenė, kurioje gerbiama žmogaus laisvė, puoselėjamos ir brandinamos demokratijos, tolerancijos, bendradarbiavimo vertybės, ugdoma etiniais principais grįsta darbo atmosfera.

Sumanaus mokymosi centras

Kas mes esame?

Sumanaus mokymosi centras yra Socialinių mokslų kolegijos padalinys, skleidžiantis šiuolaikinio mokymosi idėjas.

Mes siekiame, kad mokymasis būtų įdomus, pažangus sumanus!

 • Mes kuriame šiuolaikines edukacines programas.
 • Mes teikiame pagalbą edukatoriams ir besimokantiems.
 • Mes skatiname naujų mokymo ir mokymosi metodų ir technologijų diegimą.
 • Mes konsultuojame ir vykdome edukacinius tyrimus.
 • Mes telkiame švietimo lyderius pokyčiams ir nuolatiniam tobulėjimui.

Mūsų misija

Siekti pažangos švietimo sektoriuje skatinant šiuolaikines sumanaus mokymo ir mokymosi technologijas bei edukacines metodikas.

Mūsų tikslai:

 • Kurti ir vykdyti edukatorių (aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įvairaus tipo švietimo įstaigų mokytojų, edukacijos organizatorių) edukologinės ir dalykinės kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų plėtotės programas.
 • Realizuoti edukatorių mokymus ir sertifikavimą pagal autentišką Sumanaus edukatoriaus kvalifikacijos tobulinimo metodiką SMART.
 • Kurti ir palaikyti 21-ojo amžiaus edukatoriui ir besimokančiajam skirtas e-mokymosi aplinkas ir priemones bei teikti metodinę ir techninę paramą mokymui/si.
 • Vykdyti pažangių edukacinių technologijų tyrimus bei teikti metodinę ir techninę paramą moksliniams bei taikomiesiems tyrimams, kuriuose naudojamos ir/ar tiriamos pažangios edukacinės technologijos.

Mūsų paslaugos:

Kvalifikacijos tobulinimas edukatoriams

 • Siūlome edukologinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo programas edukatoriams.
 • Organizuojame dėstytojų dalykinės kvalifikacijos tobulinimo stažuotes verslo įmonėse.
 • Organizuojame konferencijas ir įv. renginius, skirtus pažangioms edukacinėmis technologijomis ir e-mokymui(-si), nuotoliniam mokymui(-si).
 • Organizuojame atvirąsias nuotolines studijas bei teikiame atviruosius nuotolinius kursus (Moocs).

Sertifikavimas

 • Dėstytojams, mokytojams ir kitiems edukatoriams siūlome kvalifikacijos tobulinimo mokymus ir sertifikavimą pagal Sumanaus edukatoriaus kvalifikacijos tobulinimo metodiką SMART.

Metodinė ir techninė pagalba

 • Teikiame techninę, metodinę ir organizacinę pagalbą realizuojant e-studijas ir studijas nuotoliniu būdu.

Tyrimai

 • Atliekame edukacinius tyrimus.
 • Konsultuojame edukacinių tyrimų vykdymo klausimais.

_____________________

Sumanaus mokymosi centro el. studijų koordinatorė
Neringa Balvočiūtė – neringa.balvociute@smk.lt
Kalvarijų g. 137E, Vilnius 205 kab. Tel. +370 5 2504840

Projektų vadybos centras

Tai struktūrinis SMK padalinys, kurio pagrindinės funkcijos - naujų projektų inicijavimas, esamų projektų koordinavimas ir vykdymas.

SMK yra daugiausia struktūrinių fondų projektų įvykdžiusi nevalstybinė aukštojo mokslo institucija. Projektų rezultatai skatina studijų kokybės tobulinimą, naujovių diegimą, patrauklios mokymosi aplinkos kūrimą.

Nuolat besikeičiantis pasaulis verčia keistis kartu su juo, nuolat augti, tobulėti bei ugdyti save. Siekdama išlikti inovacijų lydere, atliepiančia besikeičiančio pasaulio poreikius SMK aktyviai dalyvauja projektinėje, iniciatyvinėje veikloje.

Mokslo ir verslo centras

Sumanūs sprendimai jūsų verslui!

MVC – tai Socialinių mokslų kolegijos struktūrinis padalinys, veikiantis kolegijoje nuo 2004 m., kurio įkūrimą lėmė visuomenės poreikis siekti inovacijų.

Teikiame platų aukšto lygio paslaugų spektrą verslo įmonėms, viešajame sektoriuje veikiančioms įstaigoms, organizacijoms ir kiekvienam, siekiančiam augti bei tobulėti.