Bankininkystės ir investicijų valdymas

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Finansai

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti finansų srities specialistus darbui bankuose ir kitose finansines paslaugas teikiančiose įstaigose, gebančius atlikti ekonominį ir finansinį ūkio subjektų vertinimą, savarankiškai priimti sprendimus suteikiant bankines, investicines ir kitas finansinio tarpininkavimo paslaugas.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Bankininkystės ir investicijų valdymo studijų programą, geba:

 • taikyti profesinėje veikloje finansų sistemos organizavimo ir veikimo principus, Europos Sąjungos direktyvas, LR norminius aktus, reglamentuojančius nacionalinę finansų sistemą, bankų ir kitų finansų įstaigų veiklą; 
 • įvertinti finansų įstaigų verslo aplinką makroekonomikos požiūriu ir užtikrinti tinkamą finansų įstaigų paslaugų valdymo procesą; 
 • parengti finansines, mokestines ir statistines ataskaitas vidiniams ir išoriniams vartotojams; 
 • taikyti turtinių ir neturtinių išteklių valdymo metodus, analizuojant ūkio subjektų finansinės veiklos procesus;
 • sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos duomenis įgyvendinant jų plėtros strategiją; 
 • taikyti žinias apie banko produktus formuojant kliento poreikius atitinkantį banko produktų krepšelį ir vykdant nuolatinį jo monitoringą; 
 • taikyti šiuolaikinius komunikavimo ir pardavimo metodus, užtikrinant asmeninius bei finansų įstaigos veiklos rezultatus; 
 • savarankiškai atlikti įvairių projektų ekonominio gyvybingumo vertinimą; 
 • taikyti pagrindinius klientų kreditingumo ir rizikos vertinimo metodus suteikiant banko kreditą; 
 • suformuoti ir valdyti kliento poreikius ir galimybes atitinkantį investicinių produktų portfelį; 
 • valdyti investavimo procesą, įvertinant atskirų investavimo priemonių bei formuojamo investicinio portfelio riziką ir laukiamas pajamas; 
 • parinkti tarptautinio atsiskaitymo metodus finansuojant ūkio subjektų tarptautines verslo operacijas; 
 • nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Bankininkystės pradmenys
 • Profesinė užsienio kalba 
 • Vadyba
 • Ekonomika
 • Finansai
 • Bankų produktai 
 • Rinkodara  
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija 
 • Finansinė apskaita 
 • Draudimas/ Personalo valdymas 
 • Finansų analizė
 • Tarptautinės bankų operacijos ir prekybos finansavimas/Valdymo apskaita 
 • Pardavimų valdymas 
 • Investavimo pagrindai
 • Kreditavimo sistemos banke 
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika 
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Bankų rizikos ir jų valdymas
 • Verslo investicijų valdymas 
 • Auditas/ Efektyvus klientų aptarnavimas/Įmonių ekonomika
 • Finansų valdymas/Tarptautiniai finansai/Kredito rizikos vertinimas  
 • Asmeninė bankininkystė/Finansų informacijos apdorojimo sistemos/Investicinių fondų valdymo strategijos 
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika 
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Bankininkystės pradmenys
 • Profesinė užsienio kalba 
 • Ekonomika 
 • Vadyba 
 • Finansai
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Bankų produktai
 • Investavimo pagrindai
 • Finansinė apskaita
 • Pardavimų valdymas
 • Rinkodara 
 • Draudimas/ Personalo valdymas 
 • Tarptautinės bankų operacijos ir prekybos finansavimas 
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija 
 • Finansų analizė 
 • Verslo investicijų valdymas/ Valdymo apskaita  
 • Kreditavimo sistemos banke 
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika 
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Bankų rizikos ir jų valdymas 
 • Auditas/ Efektyvus klientų aptarnavimas/Įmonių ekonomika
 • Finansų valdymas/Tarptautiniai finansai/Kredito rizikos vertinimas 
 • Asmeninė bankininkystė/Finansų informacijos apdorojimo sistemos/Investicinių fondų valdymo strategijos
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, įgiję Bankininkystės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti finansininko darbą bet kokioje verslo ar viešojo sektoriaus įmonėje klientų aptarnavimo specialistais, investavimo specialistais, asmeniniais bankininkais, draudimo specialistais, privačių ir verslo klientų vadybininkais, bankuose, investicinėse ir draudimo įmonėse, finansų maklerio, finansų ar draudimo brokerio veiklą vykdančiose, finansų konsultavimu užsiimančiose bendrovėse šalyje ir užsienyje.

Baigusieji Bankininkystės ir investicijų valdymo studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys finansų studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys, dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijas ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.

Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

750 €

1500 €

565 €

1130 €

Suskleisti