Mados rinkodara

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Rinkodara

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti rinkodaros specialistus, turinčius specialių žinių apie mados verslą, gebančius orientuotis šiuolaikinėje mados verslo aplinkoje, formuoti mados produktų ženklodarą bei asortimentą, numatyti prekybos plėtojimo galimybes, įgyvendinti įmonių ir vartotojų poreikius atitinkančius mados verslo rinkodaros projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Mados rinkodaros studijų programą, geba

 • taikyti žinias apie mados istoriją, šiuolaikines mados tendencijas ir mados industriją efektyviai reaguojant į globalius mados pasaulio pokyčius ir klientų poreikius.
 • taikyti ekonomikos, vadybos, psichologijos ir kitas bendrąsias žinias apie verslo ir rinkodaros dėsningumus bei jų sąveiką organizuojant mados verslą. 
 • savarankiškai atlikti rinkos tyrimus, siekiant nustatyti tikslines vartotojų rinkas ir suformuoti mados produktų asortimentą, pritaikytą tikslinėms vartotojų rinkoms.
 • atsakingai ir tinkamai analizuoti vietinę ir pasaulinę mados rinką bei, atsižvelgiant į rinkos bruožus, parinkti tinkamas pardavimų strategijas. 
 • suformuoti mados produktų asortimentą, atitinkantį naujausias mados tendencijas ir tenkinantį tikslinių vartotojų rinkos paklausą.
 • įvertinti prekės gamybos bei pardavimo kaštus formuojant mados produktų kainodarą.
 • valdyti mados produktų paskirstymo grandinę, tikslingai parenkant paskirstymo kanalus vietinėje bei užsienio rinkose.
 • valdyti mados produktų ženklodarą kūrybiškai įgyvendinant produktų rėmimo ir populiarinimo veiklas. 
 • parengti ir įgyvendinti rinkodaros projektus, atitinkančius mados verslo įmonės veiklos tikslus, užsakovo poreikius įvedant į rinką naujus mados produktus bei siekiant tenkinti vartotojų lūkesčius.
 • konstruktyviai bendradarbiauti su kontaktinėmis auditorijomis, klientais, verslo partneriais, prekių ženklų atstovais ir dizaineriais, įgyvendinant mados verslo rinkodaros projektus šalyje ir užsienyje.
 • atsakingai vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų.
 • nuolat atnaujinti dalykines žinias bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mados istorija
 • Mados industrija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Mados rinkodara
 • Finansai ir apskaita
 • Informacinės techologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mažmeninės prekybos valdymas/ Kompiuterinės grafikos pagrindai
 • Mados psichologija
 • Prekybos logistika
 • Rinkos ir rinkodaros tyrimai
 • Tarptautinio verslo organizavimas
 • Pardavimų valdymas
 • Mados produktų kūrimas ir kainodara
 • Mados tendencijos
 • Mados ženklodara
 • Asmeninė vadyba ir karjera/ Kūrybinis verslumas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • E-verslas
 • Mados rinkodaros projektų valdymas
 • Mados estetika ir stilistika/Mados renginių organizavimas
 • Įmonės įvaizdžio vadyba/Tinklalapių valdymas
 • Mados asortimento valdymas/Prabangos prekių vadyba
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika 
 • Baigiamasis darbas
I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Mados istorija
 • Mados industrija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Mados psichologija
 • Informacinės techologijos
 • Dalykinė komunikacija
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Taikomoji matematika ir statistika
 • Mados rinkodara
 • Mados tendencijos
 • Finansai ir apskaita
 • Profesinė etika
 • Logistika
 • Reklama
 • Pardavimų valdymas
 • Rinkos ir rinkodaros tyrimai
 • Ameninė vadyba ir karjera/Antreprenerystė/Kūrybinis verslumas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Kainodara
 • Mados tendencijos
 • Mados ženklodara
 • E-verslas
 • Tarptautinė prekyba
 • Mados rinkodaros projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Mados estetika ir stilistika/Mados renginių organizavimas
 • Mados asortimento valdymas/Prabangos prekių vadyba
 • Tinklalapių valdymas/Įmonės įvaizdžio vadyba
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika 
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmuo, baigę Mados rinkodaros studijų programą galės dirbti Lietuvos bei užsienio šalių įvairaus dydžio mados verslo įmonių, dirbančių paslaugų, gamybos ir prekybos srityse rinkodaros skyriuose, planuoti mados produktų rinkodarą (formuoti asortimentą, daryti kainodaros sprendimus, organizuoti mados produktų pateikimą bei rėmimą), taip pat kurti individualių mados produktų kūrėjų ženklodarą bei formuoti jų produkcijos rinkodarą.

Baigusieji pirmosios pakopos studijų programą studentai gali toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos (magistrantūros) verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias dirbant namuose, neformaliose organizacijose, įgytas pomėgių metu ir panašiai;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes galimybes studijoms ir patekimui į darbo rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050 €

Suskleisti