Marketingas ir reklamos kūrimas

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Rinkodara

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti reklamos profesinio bakalauro specialistus, gebančius kurti modernią, tikslinių segmentų charakteristikas atitinkančią reklamą, valdyti reklamos kūrimo procesą bei įgyvendinti įmonių poreikius atitinkančius reklamos projektus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Marketingo ir reklamos kūrimo studijų programą, geba:

 • taikyti žinias apie verslo ir rinkodaros dėsningumus, jų sąveiką organizuojant reklamos verslą; 
 • savarankiškai atlikti rinkos ir reklamos tyrimus, siekiant nustatyti tikslines auditorijas ir suformuluoti reklamos tikslus; 
 • kūrybiškai generuoti idėjas verslo bei viešojo sektoriaus reklamai kurti įvertinus nacionalinių bei tarptautinių rinkų vartotojų elgseną;
 • parengti įmonės rinkodaros tikslus atitinkančią reklamos strategiją, atsakingai ir tinkamai parinkti reklamos formas ir sklaidos kanalus sukurtosios reklamos idėjos įgyvendinimui; 
 • parengti reklamos kūrimo planą ir biudžetą, atitinkančius užsakovų poreikius ir galimybes;
 • profesionaliai pateikti idėjas ir užsakymus reklamos gamybos įmonėms naudojant efektyvios komunikacijos metodus;
 • sukurti reklamą pasirinktam sklaidos kanalui tikslingai taikant modernias technologijas ir priemones;
 • parengti reklamos projektus, atitinkančius įmonės veiklos tikslus ar užsakovo poreikius pasikeitus situacijai rinkoje bei įvedant į rinką naujus produktus; 
 • valdyti reklamos projektus ir kritiškai vertinti įgyvendinimo procesą atsižvelgiant į reklamos projekto koncepciją ir biudžetą;
 • įvertinti reklamos ar reklamos projekto efektyvumą ir faktinį poveikį vartotojams bei verslui;
 • atsakingai vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų, nuolat atnaujinti dalykines žinias bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Reklamos įvadas
 • Kompozicija ir dizainas
 • Verslo ekonomika ir vadyba
 • Profesinė užsienio kalba
 • Rinkodara
 • Kompiuterinės grafikos pagrindai
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Vaizdas ir tekstas reklamoje
 • Spaudos dizainas
 • Rinkos ir reklamos tyrimai
 • Reklamos gamybos technologijos
 • Ženklodara
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Organizacijos medijų valdymas
 • Audiovizualinių produktų kūrimas/ Multimedijos technologijos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Tinklalapių projektavimas ir dizainas
 • Reklamos projekto kūrimas ir valdymas
 • Firminio stiliaus ir išorinės reklamos projektavimas
 • Pardavimų rėmimas ir įvykio rinkodara/Elektroninė rinkodara
 • Kūrybinis rašymas/Viešieji ryšiai
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Reklamos įvadas
 • Kompozicija ir dizainas
 • Verslo ekonomika ir vadyba
 • Profesinė užsienio kalba
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara
 • Elektroninė leidyba
 • Kompiuterinės grafikos pagrindai
 • Reklamos gamybos technologijos
 • Rinkos ir reklamos tyrimai
 • Ženklodara
 • Firminio stiliaus ir išorinės reklamos projektavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Tinklalapių projektavimas ir dizainas
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Reklamos projekto kūrimas ir valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Pardavimų rėmimas ir įvykio rinkodara/Elektroninė rinkodara
 • Kūrybinis rašymas/Viešieji ryšiai
 • Audiovizualinių produktų kūrimas/Multimedijos technologijos
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, įgiję Reklamos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti Lietuvos bei užsienio šalių reklamos, rinkodaros agentūrose, spaustuvėse bei leidybinėse įmonėse, taip pat įvairaus dydžio paslaugų, gamybinėse ir prekybinėse įmonėse rinkodaros ar reklamos skyriuose bei kurti reklamos verslą. Absolventai gali steigti reklamos verslo įmones, užsiimančias reklamos kūrimu nuo idėjos iki jos įgyvendinimo bei reklamos projektų kūrimu ir valdymu.

Reklamos kūrimo studijų programos absolventai studijas gali tęsti pagal antrosios pakopos verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas universitetuose Lietuvoje bei užsienyje. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050  €

Suskleisti