Programavimas ir multimedija

Vilnius
Klaipėda
Informatikos mokslų profesinis bakalauras

 

Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai

Studijų kryptis: Programų sistemos

Studijų kalba: Lietuvių, anglų

Programos tikslas

Parengti programavimo specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir valdyti taikomąsias programas, internetinius tinklalapius, duomenų bazes, multimedijos ir animacijos produktus, reikalingus organizacijų nuolatos kintantiems veiklos procesams gerinti bei valdyti.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Programavimo ir multimedijos studijų programą, geba:

 • taikyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias, reikalingas modeliuoti ir projektuoti žmogaus bei kompiuterio sąveikos priemones;
 • analizuoti potencialių programinės įrangos užsakovų ir naudotojų poreikius, reikalingus projektuoti ir diegti programų sistemas įvairiose veiklos srityse;
 • taikyti operacinių sistemų, tinklo įrangos valdymo ir apsaugos mechanizmus siekiant užtikrinti informacijos saugumą;
 • taikyti skaitinius metodus ir algoritmus, matematinius, statistinius, duomenų rinkimo ir analizės metodus, reikalingus nustatyti programų sistemų ir jų komponentų poreikiui;
 • taikyti informacijos apdorojimo analizės ir modeliavimo metodus bei priemones projektuojant programų sistemas;
 • taikyti programų projektavimo principus, reikalavimus, programavimo kalbas kuriant programinius produktus pagal užduotis;
 • kurti ir valdyti duomenų bazes taikant duomenų bazių valdymo sistemas;
 • sukurti taikomąsias programas, tinklalapius, multimedijos ir animacijos produktus, atitinkančius organizacijų poreikius;
 • taikyti testavimo metodus, savarankiškai atliekant programų sistemų kūrimo ir priežiūros darbus;
 • kurti programų sistemas taikant kompiuterinės grafikos ir informacijos vizualizavimo principus, multimedijos technologijas;
 • įvertinti priimamus programų sistemų kūrimo sprendimus teisiniu, ekonominiu, saugumo ir technologiniu požiūriu;
 • vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą nuolat besikeičiančioje visuomenėje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Matematika
 • Žmogaus ir kompiuterio sąveika
 • Programavimo pagrindai
 • Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos
 • Kompiuterinės grafikos dizainas
 • Duomenų struktūros ir algoritmai
 • Objektinis programavimas
 • Duomenų bazės
 • Tinklalapių projektavimas ir programavimas
 • Teisės pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • IT projektų valdymas ir metodologijos
 • Programų sistemų inžinerija
 • Multimedijos technologijos
 • Kompiuterinė statistika
 • Interaktyvios multimedijos
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Programavimas su JAVA
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • IT projektas
 • Ekonomikos ir vadybos pagrindai
 • Antreprenerystė/Kūrybinis mąstymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • 3D modeliavimas ir vizualizacija
 • Animacijos kūrimas/
 • Animacinių personažų animavimas ir skulptūravimas
 • Kompiuterinių žaidimų programavimas/
 • Dirbtinis intelektas kompiuteriniuose žaidimuose
 • GIS ir programavimas „Python“/Kompiuterinės grafikos programavimas
 • Išmaniųjų įrenginių programų kūrimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas „asdasd“ - –

Suskleisti

Karjera

Baigęs Programavimo ir multimedijos studijas absolventas gali dirbti programuotoju, IT specialistu, IT paslaugų administratoriumi, projektų vadovu IT produktų kūrimo srityje. Taip pat gali kurti ir steigti verslo įmones, kurios būtų skirtos studijuojant sukurtoms inovatyvioms programoms ir kompiuteriniams žaidimams, animacijai, taikomosioms programoms ar kitiems IT produktams tobulinti, kurti bei pritaikyti rinkoje
Studijas galima tęsti II pakopos informatikos, programų sistemų, informacijos sistemų studijų krypčių studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra profesinėje veikloje, savanoriškame darbe, stažuojantis, mokantis savarankiškai, laisvalaikio metu, ar dirbant ne pagal įgytą išsilavinimą, įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų;
 • Sutrumpinti formalias studijas.

Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo gali kreiptis:

 1. Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus.
 2. Asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau negu 3 metus.
 3. Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijų ir siekiantys baigti kolegines studijas.
 4. Asmenys, šiuo metu nedirbantys, registruoti ir neregistruoti teritorinėse darbo biržose.
 5. Koleginių studijų studentai, neformaliuoju būdu ir savišvieta įgiję žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių mokymosi pasiekimus, kurie bus įgyjami kitų (ne einamųjų) semestrų metu

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
matematika 0,4 informacinės
technologijos arba fizika
0,2 0,2 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 Studijų programos kainos taikomos įstojusiems 2018 m.

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

850 €

1700 €

-

-

Suskleisti