Skaitmeninė komunikacija

Vilnius
Klaipėda
Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Komunikacija

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti komunikacijos specialistus, gebančius valdyti bet kurio tipo organizacijos viešuosius ryšius, planuoti jos komunikacijos strategiją, inicijuoti, kurti ir įgyvendinti reprezentacinius rašytinius, vizualinius bei audiovizualinius produktus, skleisti kokybišką informacinį turinį šiuolaikinėse medijose, naudojant skaitmenines komunikacijos įrankius ir kanalus. 

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Skaitmeninės komunikacijos studijų programą, geba:

 • taikyti komunikacijos teoriją, viešųjų ryšių strategiją, verslo, teisės bei etikos žinias, pozicionuojant organizaciją ir jos veiklą, kuriant teigiamą organizacijos įvaizdį nuolat kintančiose šalies ir užsienio rinkose; 
 • taikyti socialinių mokslų ir viešosios komunikacijos tyrimo metodus organizacijos komunikacinės veiklos procesų analizei, plėtrai ir tobulinimui; 
 • valdyti organizacijų vidinę ir išorinę komunikaciją, planuojant informacinės veiklos kryptis pagal organizacijos veiklos tipą ir pobūdį, numatant tinkamiausią komunikacijos strategiją;
 • kurti informacinius žodinius, rašytinius, vizualinius, audiovizualinius produktus, taikant istorijų kūrimo ir pasakojimo modelius, skaitmeninės komunikacijos įrankius ir kanalus, viešųjų ryšių technologijos;
 • savarankiškai ir komandoje inicijuoti, parengti ir valdyti organizacijos komunikacinius projektus, renginius, puoselėjant organizacijos vertybes, tradicijas, socialinę atsakomybę;
 • organizacijai parinkti, naudoti ir derinti tradicinius bei šiuolaikinius informacijos perdavimo būdus, užtikrinant konkretaus turinio efektyviausią sklaidą tikslinei auditorijai;
 • administruoti organizacijos internetinį puslapį ir socialinių tinklų paskyras, kurti jų turinį, palaikyti grįžtamąjį ryšį su organizacijos klientais, vartotojais ir partneriais;
 • dalykiškai raštu ir žodžiu bendrauti su klientais, visuomene, demonstruojant išskirtinę lietuviško žodžio kultūrą, bendradarbiauti su tarptautiniais organizacijos partneriais profesine užsienio kalba;
 • nuolat vertinti savo profesinę kvalifikaciją, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, savarankiškai mokytis siekiant kūrybiško ir atsakingo komunikacijos meno, organizacijos atstovavimo konkurencingoje aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Profesinė užsienio kalba
 • Ekonomika ir vadyba 
 • Komunikacijos teorija
 • Viešųjų ryšių pagrindai
 • Rinkodara 
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Teksto rašymas ir redagavimas
 • Skaitmeninė fotografija
 • E-komunikacija
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Vaizdo maketavimas
 • Oganizacijos strateginė komunikacija
 • Viešųjų ryšių technologijos
 • Komunikacinių projektų finansai ir biudžetas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Kursinis darbas
 • Intelektualinės nuosavybės teisė
 • Audiovizualinių produktų kūrimas
 • Turinio kūrimas socialiniuose tinkluose  
 • Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)/ Tekstai anglų k. 
 • Organizacijos medijų valdymas 
 • Komunikacinių projektų rengimas ir valdymas 
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika ir vadyba 
 • Komunikacijos teorija
 • Profesinė užsienio kalba
 • Viešųjų ryšių pagrindai
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara
 • Istorijos kūrimas ir pasakojimas
 • Organizacijos strateginė komunikacija
 • E-komunikacija
 • Teksto rašymas ir redagavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Viešųjų ryšių technologijos
 • Komunikacinių projektų finansai ir biudžetas
 • Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)/ Tekstai anglų k.
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Vizualinė komunikacija
 • Organizacijos medijų valdymas
 • Audiovizualinių produktų kūrimas
 • Turinio kūrimas socialiniuose tinkluose
 • Komunikacinių projektų rengimas ir valdymas  
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Asmenys, įgiję Viešųjų ryšių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti valstybės, viešojo administravimo, žiniasklaidos verslo įmonėse, nepelno organizacijų komunikacijos padaliniuose, ryšių su visuomene agentūrose viešųjų ryšių, komunikacijos padalinių vadovais, viešųjų ryšių specialistais arba viešųjų ryšių atstovais, projektų vadovais įvairaus pobūdžio stambiose, vidutinėse ir smulkiose verslo įmonėse, nepriklausomais konsultantais, informacijos paslaugų komandų vadovais bei kurti savo įmones, susijusias su informacijos sklaidos ir komunikacijos procesais.
Studijas galima tęsti pagal II pakopos komunikacijos studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti socialinių mokslų srities antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. Jo pagalba asmuo gali praplėsti savo karjeros ir studijų galimybes, įprasminti savo profesinę patirtį ir ankstesnius mokymosi pasiekimus.

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas leidžia:

 • Pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius ir žinias;
 • Įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais;
 • Studijų procese nebekartoti jau išmoktų dalykų.

Suskleisti

Priėmimo reikalavimai

Minimalus konkursinis balas stojant į SMK - 1.0

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficientas bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
lietuvių kalba ir literatūra 0,4 informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija 0,2

Suskleisti

Studijų kaina

 

Studijų kaina nuolatinėse studijose

Studijų kaina ištęstinėse studijose

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

Semestro kaina

Mokslo metų kaina

700 €

1400 €

525 €

1050 €

Suskleisti