Sveikatingumo ir poilsio industrijos

Vilnius
Klaipėda
Verslo vadybos profesinis bakalauras

 2018 m. priėmimas į studijų programą "Sveikatingumo ir poilsio industrijos" nevykdomas

 

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Studijų kalba: Lietuvių

Programos tikslas

Parengti rekreacijos ir laisvalaikio srities specialistus, profesinėje veikloje gebančius organizuoti sveikatingumo ir poilsio paslaugų teikimo procesus, kurti ir įgyvendinti klientų poreikius atitinkančius sveikatingumo ir/ar poilsio projektus siekiant plėtoti sveikatingumo ir/ar poilsio verslą kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Suskleisti

Studijų rezultatai

Asmuo, baigęs Sveikatingumo ir poilsio industrijos studijų programą:

 • geba taikyti sveikos gyvensenos principus, fizinio aktyvumo, laisvalaikio, poilsio organizavimo srities žinias formuojant pozityvias klientų nuostatas sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu;
 • geba atlikti rinkos ir verslo aplinkos analizę atsižvelgiant į sveikatingumo ir poilsio industrijų vystymosi tendencijas;
 • geba organizuoti sveikatingumo ir poilsio paslaugų teikimo procesus, vadovauti komandai, stiprinant organizacijos konkurencingumą bei siekiant tvaraus jos augimo;
 • geba inicijuoti inovatyvių sveikatingumo ir poilsio paslaugų, kompleksinių programų kūrimą, taikant sveikatingumo, aktyvaus poilsio organizavimo ir sveikos gyvensenos principus; 
 • geba įgyvendinti sveikatingumo ir poilsio projektus panaudojant organizacijos turimus bei pritraukiant papildomus finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius; 
 • geba parduoti sveikatingumo ir poilsio paslaugas ir jų paketus įvertinus klientų poreikius ir galimybes;
 • geba efektyviai plėtoti ryšius su klientais, pristatyti sveikatingumo ir poilsio paslaugas bei organizacijos veiklą visuomenei šalies ir tarptautiniu lygmeniu. 
 • geba sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas, savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus siekiant veiklos kokybės bei rezultatų. 
 • geba komunikuoti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje ir kurti pozityvius santykius su šalies ir užsienio partneriais bei klientais, taikant bendradarbiavimo, prezentavimo įgūdžius, verslumo, novatoriškumo, etiškumo ir socialinės atsakomybės nuostatas.
 • geba nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius, vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Suskleisti

Programos turinys

Nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai.

I metai: II metai: III metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Fizinis aktyvumas
 • Sveika gyvensena ir gyvenimo kokybė
 • Profesinė užsienio kalba
 • Rinkodara 
 • Finansai ir apskaita
 • Sveikatingumo paslaugos ir SPA
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Poilsio ir laisvalaikio organizavimas
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Viešieji ryšiai ir įvaizdžio formavimas
 • Projektų rengimas ir įgyvendinimas
 • Aplinkos ir žmogaus sauga
 • Paslaugų kainodara 
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Poilsis ir streso įveika/Aktyvus poilsis ir racionali mityba 
 • Sveikatos turizmas/Kurortologija
 • Poilsio ir sveikatingumo turizmas/Nišinis poilsis ir turizmas
 • Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas/Sveikatingumo ir poilsio projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

 

 

I metai: II metai: III metai: IV metai:
 • Ekonomika
 • Vadyba
 • Fizinis aktyvumas
 • Sveika gyvensena ir mityba
 • Sveikatingumo paslaugos ir SPA
 • Poilsio ir laisvalaikio organizavimas
 • Profesinė užsienio kalba
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai
 • Rinkodara 
 • Finansai ir apskaita
 • Sveikatingumo paslaugos ir SPA
 • Poilsio ir laisvalaikio organizavimas
 • Personalo vadyba
 • Pardavimų valdymas
 • Viešieji ryšiai ir įvaizdžio formavimas
 • Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Projektų rengimas ir įgyvendinimas
 • Aplinkos ir žmogaus sauga
 • Paslaugų kainodara 
 • Sveikatingumo ir poilsio renginių organizavimas
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas/Sveikatingumo ir poilsio projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika
 • Kursinis darbas
 • Poilsis ir streso įveika/Aktyvus poilsis ir racionali mityba 
 • Sveikatos turizmas/Kurortologija
 • Poilsio ir sveikatingumo turizmas/Nišinis poilsis ir turizmas
 • Sveikatingumo ir SPA įmonių valdymas/Sveikatingumo ir poilsio projektų valdymas
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika
 • Baigiamasis darbas

Suskleisti

Karjera

Baigęs Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programą absolventas gali dirbti sveikatingumo ir poilsio verslo įmonėse, organizacijose, sveikatingumo klubuose, laisvalaikio ir pramogų centruose, laisvalaikio ir poilsio organizavimo kompleksuose, agentūrose, viešbučiuose, sanatorijose, valstybinėse institucijose plėtojančiose sveikatingumo, turizmo ir poilsio veiklas, geba įkurti ir valdyti sveikatingumo ir poilsio veiklas organizuojančias įmones, organizacijas ar jų padalinius, organizuoti sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio renginius, inicijuoti bei įgyvendinti sveikatingumo ir poilsio projektus, geba vadovauti darbuotojams bei viešinti sveikatingumo ir poilsio organizacijos paslaugas bei veiklą. 

Baigusieji Sveikatingumo ir poilsio industrijų studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti turizmo ir poilsio studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

SMK padalinys, kuris teikia individualias karjeros planavimo, darbo / praktikos paieškos konsultacijas, padeda moksleiviams priimti savarankiškus, su studijomis susijusius sprendimus, studentams - sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, koordinuoja Alumni klubo veiklą ir vykdo absolventų stebėseną, bendrauja su socialiniais partneriais bei darbdavių atstovais, organizuoja seminarus, kursus ir paskaitas.

Suskleisti