Erasmus+ programa

Nuo 2007 metų SMK studentai turi galimybę studijuoti užsienio universitetuose pagal Erasmus+ mainų programą, bei atlikti praktikas įmonėse ir organizacijose svetur. Prie mūsų tarptautinės studentų bendruomenės kiekvienais metais prisijungia apie 30 Erasmus+ studentų iš užsienio.

Erasmus+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumui ir suderinamumui tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinti. SMK Erasmus Chartija suteikta 2021-2027 m.m. laikotarpui.

 

SMK gavo ERASMUS aukštojo mokslo institucijos chartiją dalyvauti ERASMUS+ programoje 2021-2027 metais.

SMK ERASMUS+ ID numeris: LT KLAIPED04

Erasmus Charter for Higher Education

Galimybės studentams

 • Dalinės studijos partnerinėje aukštojo mokslo institucijoje / Trukmė: 3-12 mėn.
 • Studentų ir absolventų praktika įmonėse (Absolventai atrenkami paskutiniais studijų metais ir turi išvykti per pirmuosius metus po studijų baigimo) / Trukmė: 2-12 mėn.

Erasmus+ programos konkursas

Erasmus+ programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėn. – rudens semestrui arba vasaros ir absolventų praktikai atlikti;
 • rugsėjo mėn. – pavasario semestrui arba mokomąjai ir baigiamąjai praktikai atlikti.

2023/2024 m. Erasmus+ konkursas

Esant laisvoms vietoms gali būti skelbiama papildoma Erasmus+ programos dalyvių atranka.
Kvietimo teikti paraiškas ir tikslių atrankos konkurso datų ieškokite SMK naujienose.

Konkurse norintys dalyvauti studentai turi pasirinkti užsienio universitetą (galimi 3 pasirinkimo variantai), kuriame nori studijuoti ir kuris atitinka jų studijų kriterijus  arba šalį, į kurią vyks atlikti praktiką, bei užpildyti Erasmus+ paraišką. Pasibaigus elektroninei registracijai, studentų atranką vykdo atrankos komisija, atsakinga už galutinius konkurso rezultatus.

Atrankos rezultatai skelbiami ne vėliau kaip po 1 savaitės pasibaigus atrankai.

Kas gali dalyvauti Erasmus+ programoje?

Lietuvos ir Programos šalių mokslo ir studijų institucijose registruoti nuolatinių studijų studentai.

Kodėl verta dalyvauti Erasmus+ programoje?

 • Užsienio kalbos tobulinimas;
 • Papildomos akademinės, profesinės žinios;
 • Ateities karjeros galimybės užsienyje ir Lietuvoje;
 • Draugai iš įvairiausių pasaulio kampelių;
 • Nepakartojamos kelionės bei kitų kultūrų pažinimas;
 • Savarankiškumas, drąsa;
 • Gyvenimo mokykla ir tolerancija.

ERASMUS+ studento teisės:

 • ERASMUS+ studentas nemoka jokių akademinių mokesčių priimančiai aukštajai mokyklai (mokesčio už mokslą; registracijos mokesčio; mokesčių už egzaminus; laboratorijų, bibliotekų mokesčių), tačiau moka įprastus mokesčius savo mokslo ir studijų institucijoje Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje;
 • Visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas išvykstantiems studentams negali būti nutrauktas jų Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje;
 • Studijų/praktikos užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai visiškai pripažįstami ir įskaitomi į SMK diplomo/laipsnio programą;

Galimas papildomas finansavimas:

 • Negalią turintiems studentams - turintis negalią ar specialiųjų poreikių studentas gali kreiptis papildomos paramos. Paramai gauti reikia tiesiogiai kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti būtinuosius dokumentus: prašymą ir paraišką likus bent 2 mėn. iki išvykimo į Erasmus studijas bei pasirašyti dotacijos sutartį dėl papildomos dotacijos skyrimo.
 • Socialiai remtiniems studentams – papildomi 200 Eur/mėn. Socialinei stipendijai gauti reikia užpildyti „Prašymą dėl papildomos socialinės stipendijos“ ir su visais reikalaujamais priedais pristatyti tarptautinių ryšių skyriui. Dokumentų socialinei stipendijai gauti pristatymo terminai: birželio 15d. - rudens semestrui arba lapkričio 15d. - pavasario semestrui.

Kaip pasirinkti universitetą?

Studijos užsienyje yra organizuojamos pagal dvišales partnerystės sutartis, kurias sudaro Erasmus+ programoje bendradarbiaujančios aukštosios mokyklos. Rinkdamiesi aukštąją mokyklą, kurioje norėtumėte praleisti studijų periodą, atkreipkite dėmesį į tai:

 • SMK turi sutartį su šia aukštąja mokykla - Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik toje aukštojoje mokykloje, su kuria SMK turi pasirašiusi dvišalę Erasmus+ sutartį;
 • Ar pakankamai mokate kalbą, kuria dėstomi dalykai pasirinktoje užsienio aukštojoje mokykloje;
 • Ar pasirinktoje aukštojoje mokykloje yra galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį.

Prieš pasirenkant užsienio aukštąją mokyklą, rekomenduojame aplankyti jų tinklalapius, pažiūrėti kokius dalykus galėtumėte studijuoti dalinių studijų metu. Taip pat naudinga susisiekti su pasirinktame universitete studijavusiais studentais ir/ar tos institucijos Erasmus+ koordinatoriais, kurie gali suteikti daug naudingos informacijos, jų kontaktų teiraukitės Tarptautinių ryšių skyriuje.

SMK Erasmus+ partneriai pagal šalis

Kur galima atlikti Erasmus+ praktiką?

Praktiką atlikti galite vienoje iš šių šalių: Danija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija, Airija, Austrija, Italija, Nyderlandų Karalystė, Prancūzija, Suomija, Švedija, Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija, Liuksemburgas, Vokietija, Kroatija, Slovėnija, Kipras, Malta, Portugalija, Čekija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija.

Tinkama įmonė judumui praktikai – tai organizacija, esanti kitoje Erasmus programoje dalyvaujančioje šalyje ir vykdanti ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jos teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame ji veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis apibrėžimas be verslo įmonių taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Jeigu priimančioji įmonė praktikai yra aukštojo mokslo institucija, studentas negali vykti į šią instituciją ir studijų laikotarpiui – t.y. studentas vyksta išskirtinai tik įgyti darbinės patirties.

SVARBU: Jei pagal ERASMUS+ programą vykstate atlikti mokomosios ar baigiamosios praktikos, svarbu, kad priimanti organizacija ir jūsų užduotys joje atitiktų jūsų studijų programos keliamus reikalavimus.

Įmonės ir organizacijos padedančios susirasti praktikos vietą užsienyje

Finansavimo sąlygos

Laimėję ERASMUS+ atrankos konkursą, studentai gauna ERASMUS+ stipendiją, kurios dydis skiriasi priklausomai nuo užsienio šalies.

Stipendijų dydis studijoms yra nuo 420 iki 520 eurų per mėnesį, praktikai – nuo 600 iki 700 eurų:

Šalys Stipendija studijoms Eur./mėn. Stipendija praktikai Eur./mėn

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksmenburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

600

750

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija

600

750

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

540

690

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą

SMK Erasmus+ politikos pareiškimas

www.europa.eu

www.erasmusapp.eu

www.erasmus-plius.lt

www.smpf.lt

Konsultacijos norintiems pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis


Donata Dulkė

+370 601 75094
donata.dulke@smk.lt
Nemuno g. 2, Klaipėda

ISN SMK

ISN SMK - tai tarptautinis studentų tinklas, kuris daugiausia dėmesio skiria tarptautiniams ir Erasmus+ studentams, atvykstantiems studijuoti į SMK. ISN SMK tikslas - padėti kiekvienam studentui jaustis ramiai ir Vilniuje įsikurti be streso. Tarptautinis studentų tinklą sudaro skirtingi skyriai, kurie atitinkamai padeda studentams, jeigu iškyla sunkumų kasdieniame gyvenime, adaptuojantis prie kultūros, taip pat apgyvendinimo, transporto ar migracijos klausimais. ISN SMK nariai užsienio studentams taip pat organizuoja įvairius renginius, tokius kaip kultūros vakarai, filmų seansai ar keliones geriau pažinti Lietuvą.

Daugiau informacijos apie ISN SMK rasite čia