2020-10-22

SMK studijos laikinai keliamos į nuotolį

Socialinių mokslų kolegija atsižvelgama į epidemiologinę situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas bei 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio metu priimtus nutarimus, nuo šių metų spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. (imtinai) studijas organizuos nuotoliniu būdu, išskyrus Socialinių mokslų kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtintų studijų dalykų praktinius užsiėmimus ir atsiskaitymus, kurių organizuoti nuotoliu nėra galimybės (Studijų dalykų sąrašas, kurių paskaitos vykdomos kontaktiniu būdu kolegijos pastatuose).

Nuolatinių ir sesijinių studijų II kurso studentams egzaminų sesija taip pat bus vykdoma nuotoliniu būdu, išskyrus egzaminus, kurių vykdyti nuotoliu neįmanoma dėl jų atsiskaitymo specifikos.

Taip pat primename saugumo reikalavimus, kurių būtina laikytis Socialinių mokslų kolegijos pastatuose studijų proceso bei kitų su studijomis susijusių veiklų metu:

  • Laikytis reikalavimo dėl nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemones) (toliau – kaukė) dėvėjimo.
  • Bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, kavinėse ir pan.), auditorijose, seminarų ir kitose mokymo patalpose, renginiuose uždarose erdvėse, jei tarp asmenų neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
  • Tarp bendrose veiklose dalyvaujančių asmenų išlaikyti ne mažesnį nei 1 m atstumą. Paskaitų / seminarų auditorijose sėdėti laikantis auditorijose išdėliotų žymėjimų bei dėvėti veido kaukes, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas.
  • Laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
  • Nedalyvauti kontaktinėse veiklose pasireiškus karščiavimui (37.3 °C ir daugiau), ar turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
  • Pajutus karščiavimą, ūmius viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
  • Draudžiama vykti į kolegijos patalpas ir kontaktinius užsiėmimus asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Jei sužinote, kad Jums yra nustatyta COVID-19 liga (koronoviruso infekcija), nedelsiant praneškite SMK administracijai el. paštu info@smk.lt ir/ar telefonu 8 658 999 50 bei vadovaukitės šiuo veiksmų planu ir bendradarbiaukite su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (toliau – NVSC) nustatant sąlytį turėjusius asmenis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nenuotolinėse paskaitose (fizinėse paskaitose) dėstytojai privalomai fiksuos Jūsų lankomumą su kontaktiniais duomenimis, nes ši informacija reikalinga siekiant užtikrinti operatyvų duomenų perdavimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui apie galimą kontaktą su sergančiuoju COVID-19 turėjusiais asmenimis.

Saugokime vieni kitus ir likime sveiki!